Skip to content

Toiletblok Glorix Professional 150 stuks

Productnummer: 890339
Minimum afname: 1
Prijs per: Bus/150 Stuk
€ 32,36 € 39,16 incl. BTW € 55,06

Op voorraad: 60

Glorix

Omschrijving

  Citroenfrisse urinoirblokken van Glorix die urinoirs constant fris houden en urine- enkalkaanslag tegengaan.

  Gebruik in combinatie met urinoirrooster.

  Gevarenaanduiding;

  H315 "Veroorzaakt huidirritatie".

  H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel".

  EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken".

  H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen".

  Veiligheidsvoorschriften;

  P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden".

  P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".

  P280 "Gelaats- of oogbescherming dragen".

  P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen".

  P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen".

  P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".

Specificaties

Voorraad: 60
Lengte: 230 cm
Breedte: 235 cm
Hoogte: 194 cm
Gewicht: 3218 gr
Volume: 10485
Merk: Glorix
Commerciële kleurnaam: Blauw
Garantie: 24 maand
Kleur: Blauw
Reservevulling: Neen
Soort Huishoudschoonmaakmiddelen: Toiletblok
Vorm: Blok